Plan dnia

600 – 900 schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, stymulacyjnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, ze śpiewem, zabawy integracyjne,

900 - 900 śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania, posiłku,

900 – 1200 zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach realizowanego programu:

  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia językowe
  • zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki
  • zajęcia rozwijające zainteresowania

1200 – 1230 czynności samoobsługowe, obiad, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

1230 – 1400 odpoczynek poobiedni, relaksacja przy muzyce, słuchanie muzyki poważnej, czytanie bajek, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym,

1400 – 1420 podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku,

1420 – 1700 zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, zajęcia indywidualne z dzieckiem.

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.